Tietoa asiakastietojen käsittelystä

GDPR – General Data Protection Regulation

Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait uudistuvat. EU:n yleistä
tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa.
Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR)
sovelletaan Studio Loftin asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn.

 

Studio Loftin asiakasrekisteri

Studio Loftin asiakasrekisterin haltija on poleventures Oy, Y-tunnus 2834603-8. Yhteyshenkilö Anne Laakkonen, anne@studioloft.fi.

Studio Loft käyttää suomalaista PoleNow palvelua, joka toimii asiakasrekisterinä, sekä tuntivarausjärjestelmänä. Asiakas rekisteröityy PoleNow palveluun itse, ja näin antaa henkilötietonsa Poleventures Oy:n käyttöön. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, ala-ikäisten asiakkaiden huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Järjestelmä kerää ja tallentaa tiedon varatuista ja käydyistä tunneista Studio Loftilla, joita asiakas pääsee tarkastelemaan raportit-sivulla. Asiakkaalla on pääsy ja muokkausmahdollisuus kaikkiin hänen antamiinsa henkilötietoihin.

 

Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus ja käsittely

Poleventures Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen
hoitamiseen, tuntivarausten tekemiseen, laskutukseen, suoramarkkinointiin, tiedottamiseen sekä palvelujen käyttöseurantaan palvelujen kehittämistä varten.

Asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti. Asiakastietoihin on pääsy vain Poleventures Oy:lle työskentelvillä määrätyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja palveluiden tuottamiseen. Heillä on
henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Emme välitä, myy tai vaihda asiakastietoja markkinointi- tai mihinkään muuhun
tarkoitukseen kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan hänet PoleNow rekisteristä.

 

Asiakastietojen kerääminen suoramarkkinointiin 

Poleventures Oy käyttää amerikkalaisen Mailchimp yrityksen
palveluja sähköisessä markkinointiviestinnässään ja tiedotteissaan. Markkinointiviestit ja tiedotteet lähetetään nimellä Studio Loft uutiskirje. Uutiskirjeiden sähköpostiosoitteet haetaan Studio Loftin PoleNow asiakasrekisteristä, sekä uutiskirjeiden tilauslomakkeista. Asiakas voi pyytää yhteystietojen poistamista sähköpostilistalta ja hänellä on mahdollisuus perua uutiskirjeen tilaus milloin tahansa uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä, tai kirjallisella pyynnöllä sähköpostitse anne@studioloft.fi.

Lue lisää: https://mailchimp.com/about/